Jaarstukken 2019

Bedrijfsvoering

Overhead

 Overhead

Taakveld Overhead

Begroting 2019

Begroting na wijziging

Rekening

Verschil

Lasten

7.947

8.548

9.081

533

Baten

-274

-274

-497

-223

Saldo

7.673

8.275

8.584

310

De toelichting op de afwijkingen van de overhead staat in paragraaf 4.5.5 financieel overzicht.

Deze pagina is gebouwd op 07/07/2020 07:21:03 met de export van 07/07/2020 07:17:02