Jaarstukken 2019

Ruimtelijk beheer

Beleidsindicatoren en dashboards

Beleidsindicatoren

Naam indicator

Eenheid

Nieuwkoop
BG 2019

Nieuwkoop
JR 2019

Gemeenten weinig stedelijk

Bron

Fijn huishoudelijk restafval

kg/inw

193
(2016)

191
(2018)

128
(2018)

CBS - Statistiek Huishoudelijk afval

Hernieuwbare elektriciteit

%

2,2
(2016)

4,8
(2018)

Geen data

Rijkswaterstaat Klimaatmonitor

Cijfers op basis van Waar staat je Gemeente

Dashboards

Burgerpeiling

Onderwerp

Eenheid

Nieuwkoop B2019

Nieuwkoop JR2019

Gemeenten weinig stedelijk

Buurt als leefomgeving

waardering

8,12

8,12

8,02

Zorg voor de leefomgeving

waardering

6,82

6,82

6,61

Verbondenheid met de buurt

waardering

7,4

7,42

7,44

Samenwerking met de gemeente

waardering

6,2

6,2

6,07

Buurt is 'heel'

%

84

84

79

Buurt is schoon

%

81

81

68

Straten, paden en trottoirs zijn goed begaanbaar

%

59

59

60

Groenvoorziening is goed onderhouden

%

55

55

56

Buurt is voldoende groen

%

86

86

85

Inzamelresultaten huishoudelijk afval 2017 t/m 2019

Inzamelresultaten huishoudelijk afval 2017 t/m 2019

kg/inw

kg/inw

kg/inw

2017

2018

2019

huishoudelijk restafval, niet herbruikbaar

213,00

212,00

192,20

fijn restafval

190,40

190,60

170,30

grof huishoudelijk afval, niet herbruikbaar

22,60

21,40

21,90

huishoudelijk restafval, herbruikbaar

326,60

340,20

370,10

gft

116,60

116,60

120,70

droge componenten

94,10

92,90

98,30

-papier

56,00

53,60

54,20

-glas

20,40

21,20

22,50

-textiel

4,90

4,40

4,70

-blik

1,10

0,80

0,90

-drankenkartons

1,10

1,50

1,90

-plastic verpakkingen

10,60

11,40

14,10

KCA

1,80

1,80

1,90

grof huisafval herbruikbaar

114,10

128,90

149,20

Totaal huishoudelijk afval

539,60

552,20

562,30

Hergebruikspercentage

60,53

61,61

65,82

  • De totale hoeveelheid afval is met 10 kg per inwoner toegenomen. Dit wordt volledig veroorzaakt door een hoger aanbod van grof huishoudelijk afval op de milieustraat.
  • Tijdens de invoering van Afval Scheiden Loont is de hoeveelheid fijn restafval al wel met ruim 10 % afgenomen tot 170 kg per inwoner per jaar. De gescheiden stromen gft, papier, glas en PMD zijn alle toegenomen.
  • Het hergebruikspercentage is met 6% toegenomen naar bijna 66%.
Deze pagina is gebouwd op 07/07/2020 07:21:03 met de export van 07/07/2020 07:17:02