Jaarstukken 2019

Jaarrekening

Toelichting op de balans

Toelichting op de balans per 31 december 2019
(bedragen in tabellen/overzichten x € 1.000)

ga terug
Deze pagina is gebouwd op 07/07/2020 07:21:03 met de export van 07/07/2020 07:17:02