Jaarstukken 2019

Jaarrekening

Overzicht baten en lasten

Begroting
2019 vóór wijziging

Begroting na wijziging
2019

Rekening 2019

Omschrijving programma

Baten

Lasten

Saldo

Baten

Lasten

Saldo

Baten

Lasten

Saldo

Ruimtelijke ontwikkeling

-41.429

43.201

1.771

-32.734

34.413

1.678

-24.805

25.480

674

Ruimtelijk beheer

-6.996

12.210

5.214

-7.151

13.082

5.931

-8.474

13.694

5.220

Sociaal domein

-4.918

24.708

19.791

-5.420

24.350

18.930

-5.478

23.979

18.500

Bestuur en dienstverlening

-358

5.249

4.891

-358

5.252

4.895

-531

5.295

4.763

Bedrijfsvoering

-274

7.947

7.673

-274

8.548

8.275

-497

9.081

8.584

Subtotaal programma's

-53.974

93.314

39.340

-45.936

85.645

39.709

-39.786

77.529

37.743

Algemene dekkingsmiddelen

Gemeentelijke Belastingen

288

-8.076

-7.788

-8.101

296

-7.805

-8.088

258

-7.830

Financiële middelen

234

-31.892

-31.658

-33.128

276

-32.852

-33.238

345

-32.892

Waarvan:

- Heffing VPB

-

-

-

-

-

-

-

7

7

- Onvoorzien

-

80

80

-

80

80

-

-

-

Totaal Algemene dekkingsmiddelen

-39.968

522

-39.446

-41.228

571

-40.657

-41.326

604

-40.722

Gerealiseerd totaal van saldo baten en lasten

-106

-948

-2.979

Toevoeging/Onttrekking aan reserves

Ruimtelijke ontwikkeling

-799

457

-343

-1.458

757

-701

-816

820

5

Ruimtelijk beheer

-126

813

686

-288

882

594

-204

882

678

Sociaal domein

-538

171

-367

-523

530

7

-436

562

126

Bestuur en dienstverlening

-20

-

-20

-20

67

47

-12

67

55

Bedrijfsvoering

-256

26

-230

-283

129

-155

-283

192

-91

Algemene dekkingsmiddelen

-

250

250

-

250

250

-

250

250

Totaal programma's

-1.740

1.717

-24

-2.573

2.615

42

-1.751

2.773

1.022

Gerealiseerde totaal

-129

-906

-1.957

ga terug
Deze pagina is gebouwd op 07/07/2020 07:21:03 met de export van 07/07/2020 07:17:02