Jaarstukken 2019

Jaarrekening

Toelichting op baten en lasten

Toelichting op het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening
Voor toelichtingen per programma verwijzen wij u naar bijlage 5 'Specificaties financiële overzichten'.

ga terug
Deze pagina is gebouwd op 07/07/2020 07:21:03 met de export van 07/07/2020 07:17:02