Jaarstukken 2019

Jaarrekening

Overzicht structurele toevoegingen en onttrekkingen reserves

Nr

Programma

Soort

B2019

W2019

Toelichting

1

Ruimtelijke ontwikkeling

toevoeging reserve

€ -

€ -

--

onttrekking reserve

€ -

€ -

--

2

Ruimtelijk beheer

toevoeging reserve

€ 855

€ 855

Reserve Herwaardering investeringen maatschappelijk nut.

onttrekking reserve

€ -

€ -

--

3

Sociaal domein

toevoeging reserve

€ -

€ -

--

onttrekking reserve

€ -265

€ -265

Reserve Dekking kapitaallasten:
Peuterspeelzaal 't Rakkertje,
Kunstgrasveld De Dulen,
Bibliotheek Ter Aar,
Sporthal De Vlinder,
Museum Ter Aar;
School Buytewech;
School Antonius Noorden.

4

Bestuur en dienstverlening

toevoeging reserve

€ -

€ -

--

onttrekking reserve

€ -

€ -

--

5

Bedrijfsvoering

toevoeging reserve

€ -

€ -

--

onttrekking reserve

€ -148

€ -148

Bijdrage kapitaallasten huisvesting KCC en klimaatbeheersingsinstallatie.

6

Algemene Dekkingsmiddelen

toevoeging reserve

€ -

€ -

--

onttrekking reserve

€ -

€ -

--

Saldo structurele posten 

€ 442

€ 442

ga terug
Deze pagina is gebouwd op 07/07/2020 07:21:03 met de export van 07/07/2020 07:17:02