Jaarstukken 2019

Programmaverantwoording

Bestuur en dienstverlening

In het programma bevinden zich de volgende thema's:

- Thema Publiekszaken
- Thema Bestuur (Algemeen en Dagelijks)
- Thema Openbare Orde en Veiligheid

Lasten

Begroot € 5.252.295
Gerealiseerd € 5.294.514
Afwijking € -42.219
ga terug
Deze pagina is gebouwd op 07/07/2020 07:21:03 met de export van 07/07/2020 07:17:02