Jaarstukken 2019

Sociaal domein

Thema Vrije tijd en cultuur

Realisatie van het beleid

Vrije tijd en cultuur

Sportvisie in de maak
In 2019 is gestart met de contouren van de nieuwe visie op sport en bewegen, waarin de  beleidsdoelstellingen zoals:

  • sport en bewegen voor iedereen laagdrempelig maken,
  • de verbinding van sport met de rest van het sociaal domein zoals het lokaal gezondheidsbeleid,
  • ondersteuning van het verenigingsleven en
  • multifunctioneel gebruik van accommodaties

een plek zullen krijgen.

De planning voor oplevering van de visie is doorgeschoven naar juli 2020. In 2019 hebben we al wel verschillende thema-avonden rondom sport en bewegen georganiseerd, waar we veel input hebben opgehaald over wat er speelt bij sport- en beweegaanbieders. Een sportformateur begeleidt ons bij de totstandkoming van een Nieuwkoops sportakkoord, hij kan input leveren vanuit het Noordwijkse model.

Tennis

In december heeft de raad budget beschikbaar gesteld aan de tennisverenigingen om gezamenlijk subsidie aan te vragen voor led-verlichting op de tennisparken.

Multifunctioneel gebruik van accommodaties
Hiervoor is doorlopend aandacht. In 2019 is er bijvoorbeeld buitenschoolse opvang gestart in het clubhuis van de hockeyvereniging. Ook biedt het voormalig schoolgebouw van De Tamboerijn in Nieuwveen sinds 2019 ruimte aan buitenschoolse opvang, jeugdactiviteiten, muziekles en yoga.

Beheer Sporthal de Vlinder
In 2019 is De Vlinder in eigen beheer genomen, waarbij de horeca en de schoonmaak zijn uitbesteed aan Rijnvicus, het leerwerkbedrijf voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. De overige zaken worden uitgevoerd in brede samenwerking tussen verschillende gemeentelijke afdelingen.

Beheermodel Integrale Kindcentra (IKC)
Voor het nieuw te bouwen IKC Ter Aar is een beheerplan opgesteld met daarin de kaders voor eigendom, beheer en exploitatie. Op dit moment wordt gewerkt aan verdere uitwerking voor de invulling van de dienstverlening en programmering in het IKC en gebruik van gemeenschappelijke ruimtes. De samenwerkende partners Basisschool WIJ de Venen, bibliotheek Rijn en Venen, Kindcentrum (KC) de Boomhut, Stichting Kinderopvang Liemeer (SKL) - Stichting Samenwerkende Peuterspeelzalen Nieuwkoop (SPN) en Centrum voor Jeugd en Gezin ((CJG) weten elkaar te vinden.

Deze pagina is gebouwd op 07/07/2020 07:21:03 met de export van 07/07/2020 07:17:02