Jaarstukken 2019

Algemene dekkingsmiddelen

Thema Algemene dekkingsmiddelen

Realisatie van het beleid

Algemene dekkingsmiddelen

De eerste doelstelling op het thema Algemene Dekkingsmiddelen, een zorgvuldige planning van- en control op de besteding van de middelen, is in 2019 vertaald naar de inzet van moderne technieken: digitalisering. De tweede doelstelling, het zoveel mogelijk beperken van de belastingdruk, is vertaald naar een terughoudend tarievenbeleid bij de Onroerende Zaakbelasting (OZB).

Digitalisering: realiseren project e-facturering.
Door de aanschaf en implementatie van een nieuw financieel pakket is dit project  verschoven in de tijd. In samenhang met het nieuwe financieel pakket is dit project op  1 april 2020 afgerond.

Digitalisering: marktverkenning voor een nieuw financieel pakket
Marktverkenning is uitgevoerd en heeft geleid tot het besluit om een nieuw financieel pakket te implementeren. 1 april 2020 is de implementatie van het nieuwe financieel pakket afgerond.

Belastingdruk: verhoging van de OZB met niet meer dan de inflatie
In 2019 is de OZB verhoogd met 1.63%. De inflatie over 2019 conform het CBS is 2.72%.

Deze pagina is gebouwd op 07/07/2020 07:21:03 met de export van 07/07/2020 07:17:02