Jaarstukken 2019

Bedrijfsvoering

Thema Huisvesting

Realisatie van het beleid

Beleidsdoelstellingen

  • De buitendienst krijgt in 2020 een nieuw bedrijfspand in combinatie met een Milieustraat op Schoterhoek II. Het pand wordt duurzaam gebouwd. Uitgangspunt is een duurzaamheidsscore 3 volgens de Breeam systematiek. De Milieustraat is sinds 2 januari 2018 in gebruik. Hiervoor staan in 2019 de voorbereidende werkzaamheden centraal.

 
Huisvesting: Wat hebben we bereikt?

In 2019 hebben is het definitief ontwerp afgerond voor een nieuw duurzaam en circulair bedrijfspand voor de buitendienst. Er is een aanvullend krediet nodig, vanwege de gestegen bouwkosten. Naar verwachting wordt in de nazomer van 2020 met de bouw gestart. In maart 2021 loopt de huurovereenkomst voor de panden Schoterhoek 10 en 33 af. Het nieuwe pand zal dan nog niet zijn opgeleverd. De verhuurder van onze huidige huisvesting heeft zich bereid verklaard de huurovereenkomst te verlengen.

Deze pagina is gebouwd op 07/07/2020 07:21:03 met de export van 07/07/2020 07:17:02