Jaarstukken 2019

Jaarrekening

Wet Normering Topinkomens

Per 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) ingegaan. Deze verantwoording is opgesteld op basis van de volgende op gemeente Nieuwkoop van toepassing zijnde regelgeving: Algemeen WNT maximum.
Het bezoldigingsmaximum in 2019 voor gemeente Nieuwkoop is € 194.000 Dit geldt naar rato van de duur en/of omvang van het dienstverband. Voor topfunctionarissen zonder dienstbetrekking geldt met ingang van 1 januari 2019 voor de eerste 12 kalendermaanden een afwijkende normering, zowel voor de duur van de opdracht als voor het uurtarief.

Bezoldiging topfunctionarissen

Leidinggevende topfunctionarissen

E.R. van Holthe

G.G.G. Slooters

Functie

Griffier

Gemeentesecretaris

Aanvang en einde functievervulling in 2018

1/1 - 31/12

1/1 - 31/12

Omvang dienstverband (in fte)

1,0

1,0

Dienstbetrekking

ja

ja

Individueel WNT-maximum

               € 194.000

                     € 194.000

Bezoldiging 2019

Beloning, incl. belastbare onkostenvergoedingen

                 € 85.562

                     € 119.413

Beloningen betaalbaar op termijn

                 € 14.534

                       € 19.467

Subtotaal

               € 100.096

                     € 138.880

-/- onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen

-

-

Totaal bezoldiging

              € 100.096

                     € 138.880

Bezoldiging 2018

Aanvang en einde functievervulling in 2017

1/1  - 31/12

                   1/1 - 31/12

Omvang dienstverband (in fte)

1,0

                              1,0

Beloning, incl. belastbare onkostenvergoedingen

                 € 84.217

                     € 115.187

Beloningen betaalbaar op termijn

                 € 13.598

                       € 17.888

Totaal

                 € 97.815

                     € 133.075

Er zijn in 2019 geen topfunctionarissen werkzaam geweest zonder dienstbetrekking.

De inkomens laten ten opzicht van 2018 geen noemenswaardige mutaties zien.

ga terug
Deze pagina is gebouwd op 07/07/2020 07:21:03 met de export van 07/07/2020 07:17:02