Jaarstukken 2019

Paragrafen

Paragraaf Lokale heffingen

Inleiding

In de jaarrekening is conform artikel 10 en 26 van het BBV een paragraaf Lokale Heffingen opgenomen. De paragraaf bevat:

  • Inkomsten uit de lokale heffingen
  • Beleid ten aanzien van de lokale heffingen
  • Kostendekkendheid
  • Lokale lastendruk
  • Het kwijtscheldingsbeleid
ga terug
Deze pagina is gebouwd op 07/07/2020 07:21:03 met de export van 07/07/2020 07:17:02