Jaarstukken 2019

Paragrafen

Paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Algemeen

De paragraaf weerstandsvermogen in de jaarstukken 2019 is een rapportage op de paragraaf zoals die is opgenomen in de begroting 2019. In de jaarstukken 2019 bestaat de paragraaf uit:

1. Een inventarisatie van de financiële risico's die de gemeente loopt, de zogenaamde benodigde   
    weerstandscapaciteit.
2. Een berekening van de beschikbare middelen om deze risico's op te vangen, de zogenaamde
    beschikbare weerstandscapaciteit.
3. Een beeld van de financiële positie van de gemeente, weergegeven aan de hand van een verzameling
    ratio's.

ga terug
Deze pagina is gebouwd op 07/07/2020 07:21:03 met de export van 07/07/2020 07:17:02