Jaarstukken 2019

Paragrafen

Paragraaf Duurzaamheid

Inleiding

In 2019 is het actieprogramma duurzaamheid 2016-2018 geëvalueerd. Daaruit kwam naar voren dat de raad bij een volgend programma meer concrete doelen wenst, meer aandacht wil voor monitoring en aan het belang van de integraliteit hecht in een volgend duurzaamheidsprogramma. Omdat een duidelijk beleidskader tot dusver ontbrak, is besloten om in 2019 te concentreren op het opstellen van een beleidskader duurzaamheid. Dit biedt de basis voor een duurzaamheidsprogramma 2020-2023, dat medio 2020 ter vaststelling zal worden aangeboden aan de raad. Parallel aan dit traject is regionaal gewerkt aan de Regionale Energie Strategie (RES) en zijn voorbereidingen getroffen om te komen tot een Transitievisie Warmte. De wijk Schoterveld zal als eerste van de wijken nader onderzocht worden op mogelijkheden om van het aardgas af te gaan. In de onderdelen hieronder wordt nadere toelichting gegeven op de werkzaamheden die in 2019 zijn uitgevoerd.

ga terug
Deze pagina is gebouwd op 07/07/2020 07:21:03 met de export van 07/07/2020 07:17:02