Jaarstukken 2019

Programmaverantwoording

Ruimtelijk beheer

In het programma bevinden zich de volgende thema's:
- Thema Beheer openbare ruimte
- Thema Milieu

Lasten

(bedragen x € 1.000)
Begroot € 13.082
Gerealiseerd € 13.694
Afwijking € -612
ga terug
Deze pagina is gebouwd op 07/07/2020 07:21:03 met de export van 07/07/2020 07:17:02