Jaarstukken 2019

Paragrafen

Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen

Inleiding

De gemeente Nieuwkoop heeft een groot aantal kapitaalgoederen in eigendom, beheer en onderhoud. Voor een groot deel van deze kapitaalgoederen is voor de bekostiging van het beheer (groot onderhoud) een voorziening ingesteld. Investeringen voor levensduur verlengend groot onderhoud en vervangingen worden geactiveerd. De kapitaallasten worden gedekt via de reserve herwaardering investeringen maatschappelijk nut.
De beheerplannen worden periodiek (eens per vijf jaar) geactualiseerd en vastgesteld. De stortingen en onttrekkingen en investeringen worden hierop aangepast.

ga terug
Deze pagina is gebouwd op 07/07/2020 07:21:03 met de export van 07/07/2020 07:17:02